Unction, (lat. unctio salvning, af ungere salve (v.)), inden for medicin salvning; påsmøring af salve.