Ultraviolet, (lat. ultra- + fr. violet), inden for fysik om lys uden for det violette stråleområde.