Ultimogenitur, (af lat. ultimus sidst + genitura fødsel), "sidstefødselsret"; yngre søskendes forret for ældre; det modsatte af primogenitur.