Ultimativ, (af lat. ultimus sidst, endelig), ufravigelig; endegyldig; definitiv.