Ulteriora, (lat. pl. af ulterior, af ultra ud over), det øvrige.