Ulna er den latinske betegnelse for albuebenet, den største af underarmens knogler.