Ulige traktater, fællesbetegnelse for en række aftaler påtvunget forskellige østasiatiske stater, især Kina, af de vestlige kolonimagter i løbet af 1800-t. Hovedformålet var at åbne landene for handel og sikre egne undersåtter eksterritoriale rettigheder.