Ukas, (russ. ukaz befaling, lov), anordning udstedt af herskeren (zaren, præsidenten).