Ugrier, (af russ. ugri (pl.)), person fra et af de ugriske folk i det vestlige Sibirien og Ungarn.