Ufonaut, (af eng. ufo + gr. nautes sømand), fører af en ufo; "rumpilot".