Ufolog, (eng. ufo + gr. -log), person, der beskæftiger sig med ufologi.