Udskrivningsbrev, epikrise, journalsammendrag, der sendes til patientens egen læge efter et sygehusophold, se patientundersøgelse og -behandling.