Udsigtsservitut, servitut, der giver ejeren af en fast ejendom ret til at kræve frit udsyn over en anden ejendom, men uden at foreskrive, hvordan der må bygges på den ejendom, der er udsigt over.