Udmeldelse, 1) fratræden eller udtræden. 2) udnævnelse til udførelse af et vist hverv, fx syn og skøn.