Udmalingsgrad, den del af det oprindelige korn, som males til mel.