Udfyldningsreglen er en nærmere aftalesupplering af et kontraktgrundlag. Indeholder kontraktgrundlaget mellem parterne ikke det fornødne indhold, således at en tvist eller et kontraktspørgsmål kan løses med udgangspunkt i en fortolkning , da foretages der en udfyldning af kontraktgrundlaget ved en anvendelse af den eller de relevante retskilder i dansk ret.