Udestue, mindre, uopvarmet tilbygning med tag og facader af glas på en let konstruktion af aluminium, stål eller træ. Udestuen er en nyere variant af verandaen. Hvis udestuens gulv og den bagvedliggende bygnings facade er af tunge, varmeakkumulerende materialer, kan udestuen ud over at tjene som ekstra opholdsrum være en energibesparende foranstaltning, idet solvarmen akkumuleres i de tunge materialer og dermed nedsætter varmetabet fra den bygning, udestuen knytter sig til. Udestuer har i overensstemmelse hermed fået særlig stor udbredelse, efter at der fra 1970'erne pga. stigende oliepriser blev gjort en omfattende indsats for at mindske energiforbruget til opvarmning.