Uddannelsesstatistik, mål for en befolknings uddannelsesforløb og -niveau samt for de resurser, der anvendes til drift af uddannelsessystemet. Den danske befolknings uddannelse blev belyst af Danmarks Statistik ved en folketælling i 1970. Siden er oplysningerne løbende ajourført via indberetning fra uddannelsesstederne, og Danmarks Statistik har opbygget personnummerbaserede registre over befolkningens deltagelse i praktisk talt al privat og offentlig uddannelse; der udarbejdes løbende statistik på baggrund af disse registre, suppleret med oplysninger fra Danmarks Statistiks øvrige registre. Oplysningerne anvendes desuden som baggrundsoplysninger i anden offentlig statistik og som grundlag for prognoser for befolkningens fremtidige uddannelsesstatus og behovet for ændringer i udbuddet af undervisning og kurser. Indholdet i uddannelsesregistrene er enestående i verden pga. den næsten komplette dækning og den løbende ajourføring. En undersøgelse i 1999 blandt alle med udenlandsk baggrund kombineret med fremtidig systematisk registrering af indvandreres uddannelse vil yderligere forbedre registrene.