Udbyttedeling, ordning, hvorved en virksomheds overskud delvis tilfalder de ansatte. I Danmark søgtes udbyttedeling i 1957 generelt fremmet gennem lov og ved oprettelse af Udbyttedelingsnævnet, som dog har haft begrænset gennemslagskraft. Fra de senere år findes en række lokale eksempler på udbyttedeling i form af medarbejderaktier og lignende. Se også overskudsdeling.