En u-test er en statistisk test, der anvendes til at teste hypotesen om, at middelværdien i en normalfordeling har en bestemt værdi. I testen sammenholdes den estimerede værdi med den hypotetiske værdi, idet forskellen måles med en kendt standardafvigelse. Testen kræver altså, at variansen er kendt, hvilket kan være tilfældet ved anvendelse af måleudstyr med kendt præcision. Kendes variansen ikke, må den estimeres, hvorved t-testet fremkommer. Teststørrelsens fordeling er en standardiseret normalfordeling, også kaldet u-fordelingen.