Tyveriforsikring, forsikring, der erstatter tab eller beskadigelse ved tyveri af det forsikrede. Tyveriforsikringen er en sædvanlig del af en bygningsforsikring, løsøreforsikring, indboforsikring, motorkøretøjsforsikring eller transportforsikring. Forsikringsdækningen skelner ofte mellem forskellige former for tyveri: indbrudstyveri, ran eller røveri (se ran- og røveriforsikring) og simpelt tyveri, dvs. tyveri, der begås uden for en bygning eller fra en bygning eller et lokale, der ikke er forsvarligt aflåst. Forsikringsdækningen kan være begrænset i forhold til særlige genstande (fx kontante penge), eller den kan være betinget af visse sikkerhedsforskrifter.