Typoteknik, (gr. typo- vedr. trykning + teknik), papirmontage og betjening af edb-styret typografisk udstyr.