Typeprøvning, afprøvning af produkter med henblik på typegodkendelse. Typeprøvning foregår ved, at en prototype af produktet udsættes for en række fastsatte prøver, der har til formål at sikre, at produktets egenskaber lever op til lovgivningens krav. Eksempelvis skal legetøj, der sælges i EU, afprøves i henhold til legetøjsdirektivet efter metoder, der er fastlagt i den europæiske standard EN71, som drejer sig om at sikre de legende børn mod at tage skade ved brug af legetøjet. Fjernsyn og andet elektronisk udstyr skal afprøves i henhold til lavspændingsdirektivet, hvorunder det bl.a. skal undersøges, om der sker en uhensigtsmæssig elektromagnetisk udstråling. Typeprøvningen leder frem til en typegodkendelse, hvorefter fabrikanten kan bringe produktet på markedet.