Typegodkendelse, godkendelse af et produkt fra en udpeget (notificeret) myndighed på basis af en typeprøvning. Når et produkt er godkendt i EU, kan fabrikanten (eller importøren) sælge produktet, og der foregår herefter en løbende (ofte stikprøvevis) verifikation af, at fabrikationen overholder samme krav som den typegodkendte prototype. Visse måleinstrumenter skal verificeres periodevis, så længe de er i brug. Eksempelvis bliver elmålere stikprøvevis kontrolleret, mens alle butiksvægte og benzinmålere bliver periodisk verificeret af uvildige (akkrediterede) laboratorier.