Tykner, beholder, hvori der sker en opkoncentrering af en suspension (flydende blanding af faste partikler og en væske). Tykneren fungerer kontinuerligt, således at konstante strømme af suspension tilføres, mens strømme af klar væske og tykt slam føres bort. Derved adskilles suspensionen delvis, idet dens partikler synker til bunds, hvor de danner en mere koncentreret opslæmning, mens der foroven fås en mere eller mindre klar væske. Tyknere anvendes især til fjernelse af slam fra spildevand, men også til opkoncentrering af værdifuldt partikelmateriale.