Tværsnit, inden for fysik et areal, der bestemmer sandsynligheden for, at en proces finder sted ved kollision mellem fx partikler, atomkerner, atomer eller molekyler. Ofte kan en kollision føre til flere forskellige processer. Man definerer derfor separate tværsnit for de enkelte procestyper, fx spredningstværsnit, absorptionstværsnit og reaktionstværsnit. Summen af samtlige tværsnit betegnes det totale tværsnit. Tværsnit, der vedrører elementarpartikler eller atomkerner måles i enheden barn (1 barn = 10-28 m2).