Tuvaluansk betyder ‘som vedrører Tuvalu’ eller ‘som vedrører tuvaluanere’.