Turnusuddannelse er første led i den postgraduate lægeuddannelse, hvorunder den nyuddannede læge i en bestemt rækkefølge ansættes på to forskellige sygehusafdelinger og i almen lægepraksis.