Turnips, (plur. af eng. turnip, 1. led af uvis opr., 2. led neep 'majroe', af lat. napus), Brassica campestris ssp. rapifera, sortsrig kulturplante i korsblomstfamilien. Turnips er hurtigtvoksende og danner en opsvulmet rod, en roe, hvis form varierer mellem sorterne. Roens overjordiske del kan være grøn, rødviolet, violet, hvid eller gul. Roens tørstofindhold er lavt, oftest kun 8-10%. Bladrosetten, toppen, er græsgrøn og ruhåret. Planten har en skarp lugt og smag, og ved brug af turnips som foder til malkekøer kan mælken få afsmag. Turnips var den vigtigste rodfrugt i Danmark indtil sidst i 1800-t., men er uden betydning i nutidigt dansk landbrug. Se også rodfrugter.