Turkmensk, sprog inden for den sydvestlige gruppe af de tyrkiske sprog; tales af ca 3,5 mio. i Turkmenistan, ca. 2 mio. i Iran og ca. 500.000 i Afghanistan. Det såkaldt turkmenske mindretal i Irak taler ikke turkmensk, men en variant af tyrkisk. Ved Turkmenistans selvstændighed i 1991 afløstes det kyrilliske alfabet af det latinske, som også var i brug 1928-40; før 1928 brugtes arabisk skrift. Ordforrådet er især præget af oldusbekisk, arabisk og russisk. I 2002 indførte det turkmenske regime en række bemærkelsesværdige sproglige nydannelser, idet alle ugedage og månedsnavne blev omdøbt, bl.a. efter historiske helte samt præsidenten selv og hans mor. Ældste kilder på sproget dateres til 900-t.