Tuberkel, (lat. tuberculum lille svulst, diminutiv af tuber svulst), inden for medicin lille knude fremkaldt af tuberkelbacillen.