En tuba er et baslæbeblæseinstrument med konisk boring. Med serpent og ophicleide som forløbere fremkom tubaen i begyndelsen af 1800-tallet flere steder samtidig med opfindelsen af ventilsystemet. Den blev først anvendt som basinstrument i blæseorkesteret og siden også i symfoniorkestret. Tubaen findes som bastuba (stemt i F eller Es) og som kontrabastuba (stemt i C eller B). Andre udformninger er helikon og sousafon.