Trykstyrke, den maksimale trykspænding (se spænding), et materiale kan bære uden at bryde sammen. Hvis bruddet indtræder som et pludseligt, skørt brud, opnås i reglen ret veldefinerede værdier. Det gælder materialer som fx beton, glas og keramik. Metaller, hvis mest karakteristiske egenskab er deres duktilitet, dvs. deres evne til at flyde plastisk, har trykstyrker, som afhænger af prøvemetoden og prøvestangens form. Som eksempel på trykstyrker, målt i MPa, kan nævnes: porcelæn 350, glas 1000-1200, diamant 5000, beton 50 og is 6. Støbejern, der ofte anvendes som trykbærende konstruktionselement, har for samme kvalitet en trykstyrke på 700 MPa, men en trækstyrke på kun 200 MPa.