Tryksag, fr. imprimé, særlig forsendelseskategori inden for det danske postvæsen indtil 1989. Postloven af 1851 havde særligt lave takster for åbne forsendelser, der kun var påskrevet adresse og afsender. Betegnelsen tryksag kom dog først til i Postloven af 1871, hvori det krævedes, at kuverten ikke var lukket, således at man kunne kontrollere, at forsendelsen ikke indeholdt håndskrevne meddelelser.