Trykmine, afstandsmine med trykfølsom sensor og tændsystem, der udløser detonation ved ændring af vandtrykket i minens nærhed, fx som følge af et skibs passage. Se også søminer.