Trykluftværktøj, gruppe af værktøjer der bruger trykluft og pneumatik eventuelt kombineret med hydraulik som trykmedium til at udføre arbejde med fx trykluftpistoler til rensning af overflader, trykluftdrevne malepistoler, nittehamre, mejsler, betonhuggehamre, boremaskiner og møtrikspændemaskiner (bl.a. til bilhjul). Tandlæger bruger en særlig trykluftpistol med hygiejnerenset luft til at rengøre tænder efter boring og før isætning af plomber.