Trykimprægnering, industriel metode til kemisk beskyttelse af træ mod råd og svamp vha. fungicider. Se træbeskyttelse.