Troponin, protein, der medvirker til sammentrækning af muskler. Det udgør sammen med aktin og tropomyosin de tynde filamenter i muskelceller. Når musklen skal kontraheres, stiger calciumionkoncentrationen i muskelcellen som følge af en nerveimpuls. Calcium bindes til troponin, hvorved virkningen af tropomyosin, der blokerer for muskelsammentrækning, ophæves, og muskelkontraktionen kan sættes i gang.