Tropisme, bevægelse hos planter induceret af en ydre påvirkning og orienteret i forhold til denne, fx foto- og geotropisme, der induceres af hhv. lys og tyngdekraft. Se plantebevægelser.