Tropisk, inden for geografi som vedrører eller findes i troperne; så varmt som i troperne.