Trope, (gr. 'vending, drejning'), afsnit af en gregoriansk sang, hvis oprindelig ordløse toneranker (melismer) blev forsynet med en tekst. Troperne opstod især i 800-1000-t. og vandt hævd i liturgien, men blev afskaffet efter Tridentinerkoncilet i 1500-t. ligesom de fleste sekvenser, der menes opstået gennem tekstunderlægning (tropering) af den afsluttende melisme i messens halleluja. Troperne fik betydning for udviklingen af motetten, der opstod gennem tropering af organumssatsernes overstemme(r).