Tromlepolering, eng. tumbling, stenslibemetode, hvorved mange rå sten slibes samtidig ved rotation i en beholder med vand tilsat slibemiddel. Efter slibningen skylles stenene og beholderen omhyggeligt, og der roteres igen med polermiddel. Den roterende tromle er i moderne sliberier afløst af en vibrator, der oftest har en lodret beholder.