Trombone, det italienske, franske og engelske ord for basun.