Trojansk hest, udtryk, der stammer fra Odysseen. Efter ti års belejring af Troja byggede grækerne efter Odysseus' idé en stor hestefigur af træ, i hvis hulrum græske soldater skjulte sig. Trojanerne modtog figuren som gave og førte den ind gennem byporten; om natten krøb soldaterne ud af hesten og åbnede byen for den græske hær, der hærgede og erobrede Troja. Se også Den Trojanske Krig.