Triteisme, (gr. tri- + teisme), tro på tre guder; antagelse af tre naturer og tre guddomme i den kristne treenighed; trinitatis.