Tristitia, (lat., af tristis bedrøvet, sørgmodig), sørgmodighed.