Trisomi, kromosomforstyrrelse, som medfører, at der er tre kromosomer i stedet for de normale to i et kromosompar, hos mennesker hyppigst i form af tre kromosomer nr. 21 (trisomi-21, Downs syndrom), se genetiske sygdomme.