Triplet, codon, i molekylærbiologien betegnelse for tre på hinanden følgende nukleotider i cellens DNA og mRNA (se RNA), der tilsammen koder for en enkelt aminosyre under proteinsyntesen (se proteiner).