Triolet, (fr., af it. trio, betegnelsen skyldes den tredobbelte gentagelse af første el. anden linje), enstrofisk digtform med to rimsæt på 8-12 linjer, hvoraf de to første gentages som slutning og den første gentages i midten, især anvendt i Frankrig.