Trinitarier, (af lat. trinitarius), medlemmer af den katolske trefoldighedsorden, der ville løskøbe de vantros kristne slaver.